سخت کاری و تنش جدایی

واحد سخت کاری و تنش زدایی : این واحد مجهز به انواع کوره های تنش زدایی اعم از کوره های نواری،کوره های باکسی،کوره های الکتریکی و کوره هایی جهت تست اولیه فنر می باشد
واحد شات پینینگ و رنگ زنی : این واحد در شرکت برای انجام عملیات مربوط بر روی فنر های خاص و فنرهایی که نیاز به پوشش سطحی یک دست دارند احداث شده
error: محتوا محافظت شده میباشد..!