فرمینگ

واحد فرمینگ : یکی ازمجهزترین واحد های این شرکت واحد فرمینگ بوده که بابهره گیری از بهترین ماشین الات CNC روزدنیا توانسته مشکل ترین فنرهای مورد نیاز صنایع کشور را تولید کند
error: محتوا محافظت شده میباشد..!