خانگی

 
 
تمامی فنر های مورد نیاز این صنایع از جمله یخچال ، ماشین لباسشویی ، اجاق گاز ، چرخ خیاطی و ...