انواع فنر های مورد مصرف از جمله :
فنر های مجموعه تعلیق (اکسل خودرو ) ، فنر های بوستر ترمز ، صفحه کلاچ ، مجموعه کاسه چرخ ، لنت ترمز و ... تولید فنر های بخش های مختلف خودرو