فنر های سایز میکرو


این نوع فنر ها در سایز بسیار ریز و کوچک تولید میشود و کاربرد آن در صنایع خاص و دقیق می باشد شرکت عدالت فنر جزو محدود شرکت های فنرسازی در ایران بوده که توانایی تولید این نوع فنرها را دقت بسیار بالا دارد .