فنرهای کششی


فنر های کششی برای کنترل نیرو و جابجایی در زمان کشش استفاده می شوند. کشش فنر اغلب با استفاده از قلاب های مختلف انجام می شود. نحوه ی قلاب خوردن فنر های کششی بسیار حائز اهمیت بوده زیرا آن ناحیه مرکز تنش بوده و اگر این فرایند به درستی انجام نشود باعث شکست فنر از ناحیه مذکور میگردد.
شرکت عدالت فنر مجهز به خط تولید انواع فنر های کششی از سایز مفتول 0.1 میلیمتر الی 32 میلیمتر به صورت سرد پیچ و از سایز 32 میلیمتر به بالا به روش گرمپیچ می باشد.
[masterslider id="7"]